уторак, 09. август 2011.

MOLITVA ZA SPASENjE OD STRAHA

Spasi me Bože moj, od straha koji me ponižava i sramoti kao Tvoje stvorenje. Neka me ne uplaši ni dan ni noć; jer Tvoj je dan i Tvoja je noć. Neka me ne uplaši ni gora ni voda; jer gore si Ti sazdao i vodama si Ti postavio međe. Neka me ne uplaši ni zver iz gore, ni zver iz vode; jer sve su zveri Tvoje Gospode. Neka me ne uplaši ni san u noći, ni priviđenje na danu; jer Angel Tvoj stoji mi s desne strane. Neka me ne uplaši ni nevidljivi protivnik Tvoj, Bože večni; jer Ti si ga pobedio krstom Tvojim časnim. I smrt neka me ne uplaši, Hriste moj svesilni, jer Ti si smrt smrću poprao, i vaskrsenjem ceo svet kao sedmostrukom svetlošću obasjao.
Strah me prati kao senka. U podne senka od drveta se gubi. Kad se sunce digne visoko iznad svih predmeta na zemlji, onda se senka gubi. Kad je sunce na svome istoku ili zapadu, niže od visokih planina, tada su senke najduže.
I Ti, Gospode moj, kad si niži vidu mome od ma kakvih visina zemaljskih, senke se kupe oko mene, duge i mračne i plaše srce moje. A kad Te sagledam uzvišena iznad svih visina, senke se gube i strah me ostavlja.
O, Sveci Božji, uznesite molitve vaše za mene grešnog, da se spasem od straha bezumnoga.
Angele Božji, milostivi molitveniče, stavi mnogo tamjana u zlatnu kadilnicu Tvoju, i okadi molitve za sve bogobojažljive, i za mene grešnog.
Slava Onome koji sedi na večnom prestolu slave, slava mu navek. Amin!
Molitva umirućeg za pomilovanje na Sudu u dan Vaskrsenja
Teško meni! Dolazi dan Vaskrsenja, i već je blizu. Tada će oni koji su činili dobro, biti odvojeni od onih koji su se od dobra uklanjali. Šta da činim ako za svaku reč budem dužan dati odgovor tamo? Ne uzimaj u obzir, Gospode, krivice i grehove moje! Ne osudi me, Gospode, u onaj Dan!
Minuli su dani života moga, prođoše jedan za drugim i iščezoše. 0, da nemam u sebi nikakve nečistoće, kao što nemam ni dobrih dela. Ali, ja sam pao Gospode naš; ne opominji se krivice i grehova mojih, jer nema u meni ničega što bi me opravdalo.
Anđeo smrti me je iznenada bacio i survao u tamu. Ti, Svemilostivi, jednim migom Svojim vaskrsni umrtvljenost moju, da slavim Ime Tvoje! Hoće li Te prah slaviti i javljati hvalu Tvoju! Radi one milosti koja Te je dovela među nas, ne ostavljaj me beznadežnim u adu, već me vaskrsni po blagosti Svojoj.
Molitvena pesma Bogu - Vaskrsitelju mrtvih
Obradovah se kad mi rekoše da će Gospod naš doći i vaskrsnuti mrtve, i da će ispuniti nade svih upokojenih.
Blagosloven neka je Onaj, koji je učinio smrt nepotkupljivom, jer ona podjednako prima i dobre i zle!
Duša za koju je pribežište bio Krst Tvoj, neka vidi milost Tvoju u Dan dolaska Tvoga.
Nisam postojao, i Ti si me iz praha sazdao; sada kada sam usnuo, vaskrsni me da Te proslavljam.
Ti, Hriste, Care naš, koji si sa visine sišao, mrtve vaskrsavaš, i one koji su u grobovima podižeš.
Vaskrsni, Sine Božiji, sve među nama počivše, i zaodeni ih slavom u Carstvu Tvome!
Na glas Sina, otvoriće se grobovi i mrtvi će ustati da uznose hvalu.
Novo će sunce zasijati nad usnulima, i iz svojih grobova uzneće hvalu Hristu.
Hristos je sišao radi našeg iskupljenja, doći će radi našeg vaskrsenja.
Pomiluj me, oživotvori me, oprosti mi dugove moje, da ugledam milosrđe Tvoje u Dan dolaska Tvoga.
Izvršila se volja Tvoja; zapovest me je Tvoja odvela odavde; po milosti Svojoj vaskrsni me, da ustanem i slavim Tebe!
Neka je blagosloven Hristos, koji je vaskrsao umrtvljenost našu, i obećao život i nadu upokojenima.
Proslavljam i poklanjam se Sinu, koji nas je izbavio iz ropstva čovekoubice - smrti.
Ti, Oče, koji si me u početku iz praha stvorio, pomiluj i oživi me, da slavim blagost Tvoju!
Hvala Tebi, Isuse Spasitelju naš! U Tvojim je rukama smrt, i u Tvojoj volji život.
Hvala Ocu, slavoslovlje Sinu i Duhu Svetome, koji nas vaskrsava!
On uništava smrt, obećava vaskrsenje, i svi će pravednici ustati u slavi.
Verujem u Oca, slavoslovim Sina, poklanjam se Duhu, Vaskrsitelju mome.