недеља, 26. јун 2011.

Lazar Hrebeljanović Knez Lazar - Car LazarSpomenik je u Kruševcu, u ostacima utvrđenog grada, stotinak metara istočno od crkve Lazarice.

Lazar Hrebeljanović je najverovatnije rođen 1329. godine u Prilepcu kod Novog Brda. Taj grad je dobio njegov otac Pribac Hrebeljanović od kralja Dušana Nemanjića kao nagradu za službu na njegovom dvoru.

U doba kada se kralj Dušan krunisao za cara, Lazar Hrebeljanović je imao oko 17. godina. Porodično bogatstvo Hrebeljanovića je bilo veoma malo i obuhvatalo je samo utvrđeni grad Prilepac (gde se Lazar rodio) i grad Prizrenac. Kao mladić Lazar je služio na dvoru cara Dušana. Kao dvorski činovnik Lazar je od cara Dušana dobio titulu stavioca i sa ovom titulom je imao veliko učešće u političkom životu carevine. 

Lazar Hrebeljanović se 1353. godine oženio ćerkom velikog kneza Vratka Milicom. Njen otac je bio iz roda Nemanjića po liniji velikog župana Vukana.
Lazar i Milica - freska iz Ljubostinje.


Posle naprasne smrti cara Dušana Nemanjića 20. decembra 1355. Lazar Hrebeljanović kao dvoranin je prisustvovao sahrani u mauzoleju Svetog Arhanđela kod Prizrena. 

Unutrašnji sukobi i deobe stvorili su krizu srpske države. Sa nestankom carstva, posle iznenadne smrti Dušana Nemanjića, a potom i Cara Uroša (1355-1371), mnogi krupni i sitni feudalci, srpska vlastela ili „velikaši“ - kako ih pamti narodno predanje ugrozili su jedinstvo srpskih zemalja. O srpskim podelama jasno govori i vizantijski car Jovan Kantakuzin sledećim rečima: „I na hiljadu strana rastureni počeše međusobno gloženje.“ (Jovan Kantakuzin, Istorija)

Slika raspada jasno se ocrtavala, a izgledala je ovako:

Zapadna Makedonija (Kralj Marko, sin i naslednik oca Vukašina i turski vazal posle 1371. godine) 
Istočna Makedonija (Konstantin i Jovan Dragaš - isto kao turski vazali posle 1371. godine) 
Zapadna Srbija : Župan Nikola Altomanović 
Zeta (Balšići) 
Kosovo (Vuk Branković) 
Morava (Knez Lazar Hrebeljanović) 

Pobedom na Marici Turcima je bio otvoren put za dalja porobljavanja srpskih pokrajina. Manji odredi turske vojske sejali su pustoš po selima i trgovima. „Strah... nevolja i nesreća ljuto su obli sve gradove i zapadne predele...“Lazar se počinje u svim intitulacijama nazivati „Gospodin vse Srbljem“, „Knez Srbljem“, što u stvari znači „Knez ili vladar srpskih zemalja“. Grb Hrebeljanivića na Lazarici.

Pored toga, Lazar upotrebljava i kraljevsko vladarsko ime Stefan Lazar. Čak se na aversu očuvanog pečata na „Lazarevoj darovnoj povelji“ Hilandaru iz 1379. nalazi lik Stefana Prvomučenika, zaštitnika loze Nemanjića. U poveljama se potpisuje crvenim mastilom. Od bitnog značaja, u skladu sa srednjovekovnom državnopravnom teorijom je to što je Lazar posedovao crkveni legitimitet.I ovaj - grb Nemanjića - je i na Lazarici a i u Ravanici.

Ugrožen od Turaka, izložen stalnoj opasnosti da ga napadne Nikola Altomanović, strahujući i od napada Ugara knez Lazar je morao i energično i mudro da dela na jačanju odbrambene moći svoje države. Pošto je imao veliki broj ženske rodbine, pretežno ženidbenim vezama uspeo je da okupi oko sebe svoje moćne susede. Sestru Draginju udao je za čelnika Musu, gospodara rudarskog kraja oko Kopaonika, grada i župe Brvenik, a kćer Maru, 1371. godine, za Vuka Brankovića. Dve mlađe svoje kćeri predao je knez Lazar svatovima u Kruševcu. Jelena se udala za Đurđa Stracimirovića Balšića, „gospodara vsom Zeti i pomorju“, a Teodoru za Nikolu Gorjanskog Mlađeg, uglednog feudalca u Južnoj Ugarskoj (Mačva).

Udadbama, uspostavljanjem savezničkih odnosa i oružanom borbom sa nepokornim velikašima uspeo je knez Lazar da ojača i teritorijalno proširi svoju državu. Sa okolnim velikašima osnovao je neku vrstu porodičnog saveza, kome je on bio na čelu. Najmoćniji članovi saveza posle kneza Lazara bili su njegovi zetovi Vuk Branković i Đurđe Stracimirović Balšić. 

Sa smrću cara Uroša nestalo je carskog dostojanstva. Pošto je po protokolu vizantijskog dvora, koji je primenjivan i na srpskom dvoru, samo car mogao dodeljivati visoka zvanja, te je Lazar ostao u zvanju kneza a Vuk Branković ima zakonsko pravo samo na naslov „gospodin“. „Blagoverni i hristoljubivi i Bogom prosvećeni knez Lazar i ljubazni mu sin gospodin Vuk“, zabeležio je nepoznati letopisac 1387. godine, „kada su vladali svim srpskim zemljama i pomorskim i tako u slozi i ljubavi pobeđivali neprijatelje svoje“.

Udruženim snagama kneza Lazara i bosanskog bana Tvrtka, 1373. godine pobeđen je, zarobljen u Užicu i oslepljen Nikola Altomanović. Pobednici su podelili njegovu oblast. Banu Tvrtku je pripao i manastir Mileševo u kome je sahranjen Sveti Sava. Potomak Nemanjića po ženskoj liniji, ban Tvrtko je odlučio da se 1377. godine kruniše za kralja Bosne i Srbije. Obred krunisanja izvršen je na grobu Svetog Save. Nepomućeno prijateljstvo kneza Lazara sa kraljem Tvrtkom jasan je dokaz da je Tvrtkov postupak smatran saglasnim sa srednjevekovnim poimanjem legitimnosti nasleđa prestola. To, međutim, nikako ne znači da je knez Lazar prestao da se smatra glavnim vladaocem na teritoriji srpskog carstva, tim pre što je i on preko svoje žene Milice bio u srodstvu sa izumrlom dinastijom Nemanjića.

Veran tradiciji vladara na srpskom prestolu, knez Lazar je pregao da podigne autoritet crkve i učini je moćnom potporom u borbi za učvršćenje svoje vlasti i odbranu od Turaka. 


Crkva Lazarica u Kruševcu bila je dvorska crkva Kneza Lazara koju je on podigao 1375. godine. Posvećena je Arhiđakonu Stefanu. 

U tom cilju smatrao je neophodnim da izmiri Pećku i Carigradsku patrijaršiju, koje su bile u neprijateljstvu od doba proglašenja Pećke patrijaršije 1346. godine kada se kralj Dušan krunisao za cara. Posle dugih pregovora u kojima se istakao monah Isaija, do izmirenja je došlo 1375. godine. Obred svečanog priznanja Pećke patrijaršije obavljen je u patrijaršijskoj crkvi u Peći. Bila je to velika svečanost, kojoj su, pored mnogobrojnih velmoža i crkvenih velikodostojnika, prisustvovale monahinje Jelisaveta (monaško ime carice Jelene), i Jefimija, udovica despota Jovana Uglješe. Monahinja Jelisaveta umrla je početkom novembra 1376. godine. Verovatno po dogovoru sa kneginjom Milicom, Jefimija je odmah posle njene smrti došla u Kruševac i nastanila se u dvoru kneza Lazara.

Kada mu se u Kruševcu rodila i peta kćer Olivera, knez Lazar je verovatno izgubio svaku nadu da će dobiti naslednika prestola. Zato nije teško zamisliti radost supružnika kada im se 1377. godine rodio sin, koji je na krštenju, po tradiciji loze Nemanjića, dobio ime Stefan. Posle Stefana kneginja je rodila još dva sina Vuka i Dobrivoja. Dobrivoje je umro kao dete a Vuk je rastao uz Stefana koji nije bio mnogo stariji.

Privredni i kulturni napredak države kneza Lazara ometan je stalnim pokušajima Turaka da je podčine. Zato je knez bio prinuđen da usredsredi svoju pažnju na vojne pripreme. Na teritoriji svoje države prvi put se sukobio sa jačim odredom turske vojske 1380/1381. godine kada su njegove vojskovođe Crep i Vitomir pobedili Turke na Dubravici kod Paraćina.
Mada poraženi u Bosni kod Bileće 1388. godine, Turci su odlučili da i po treći put napadnu kneza Lazara. Obavešten o njihovim pripremama, knez Lazar je 1389. godine preko svog zeta Nikole Gorjanskog, mačvanskog bana, ugovorom sa Ugrima osigurao zaleđe i pregao da prikupi što veću vojsku za predstojeću bitku. Obratio se za pomoć i kralju Tvrtku, koji je i po svojoj tituli bio dužan da učestvuje u borbama za odbranu nezavisnosti Srbije.

Obavešten da će Turci pokušati prodor preko Kosova, knez Lazar je na čelu svoje vojske sredinom juna došao na Kosovo.

„Pođimo, braćo i čeda“, - obratio se knez Lazar uoči bitke vojnicima, kako je zapisao nepoznati letopisac u Povesnom Slovu o knezu Lazaru, „pođimo na podvig koji je pred nama, ugledavši se na nagradodavca Hrista. Smrću poslužimo dužnosti, prolijmo krv našu, iskupimo život smrću i dajmo udove naših tela nepoštedimo za čast i otačastvo naše, a Bog će se svakako smilovati na ostatke naše i neće istrebiti do kraja rod i zemlju našu “.

Što se tiče sukoba sa Osmanlijama, letopisi govore da je Lazar imao uspeha u borbama s njima. Godine 1386. Orhanov sin, Murat I je predvodio vojsku na Srbiju. Srpska vojska, s knezom Lazarom na čelu, nalazila se na Toplici (na Pločniku) i tada je sprečen dublji prodor neprijatelja u unutrašnjost zemlje. Iz sažetih vesti letopisca stiče se utisak da su dva vladara izbegla sukob.

Posle smrti Ugarskog kralja Ludovika I (1382), knez Lazar je odbio položaj turskog vazala i zajedno sa kraljem Tvrtkom umešao se u dinastičke sukobe u Ugarskoj. Međutim, srpska država nije morala da brani samo severnu granicu već i južnu - na Kosovu. Turska horda je prešla preko zemljalja braće Dragaša i na pomolu je visio neizbežan sukob sa Srbijom. Bitka se odigrala na Vidovdan 28. juna 1389. godine na polju Kosovu.

U okršaju prvog sukoba Srbi su pobedili Turke. „Među vojnicima“ , piše Konstantin Filozof u Žitiju despota Stefana Lazarevića, „koji su se borili pred vojskom beše neko veoma blagorodni (Miloš - zabeležio je neko na margini Konstantinovog dela) koga oblagaše zavidljivci svome gospodinu i osumnjičiše ga kao neverna. A ovaj da pokaže vernost, a ujedno i hrabrost, nađe zgodno vreme, ustremi se ka samome velikom načelniku kao da je prebeglica, i njemu put otvoriše. A kad je bio blizu, iznenada pojuri i zari mač u toga samoga gordoga i strašnoga vlastodršca. A tu i sam pade od njih. U prvi mah odolevali su Lazarevi ljudi i pobeđivali su. Ali već ne beše vreme za izbavljanje. Stoga i sin toga cara ojača opet u toj samoj bici i pobedi. Šta je bilo posle toga? Postiže Lazar blaženu smrt tako što mu je glava posečena, a njegovi mili drugovi molili su usrdno da poginu pre njega i ne vide njegovu smrt. Ova bitka bila je godine 6897. meseca junija 15. dan. A tada, tada ne beše mesta u celoj toj zemlji gde se nije čuo tužni glas ridanja i vapaj koji se ne može ni sa čime uporediti tako da se vazduh ispunio...“.
Na Kosovu polju: „mučenik Hristov postade veliki knez Lazar“ (Despot Stefan: natpis na stubu mramornom na Kosovu), izborom i opredeljenjem za nebesko ispuni reči Njegove: „Od ove ljubavi nema veće do ako ko položi život za bližnje svoje“. Jn 15;13. Onome koji je učinio izbor dostojan Nebeskog Cara narod nepokolebljivo imenu dodaje - car - i ovenčava ga oreolom svetavštva a Crkva kanonizuje, već nekoliko godina posle pogibije.


Iz Mitropolijske crkve u Prištini telo Kneza Lazara 1390/1391. god. preneseno je u njegovu zadužbinu manastir Ravanicu. 

Zbog nadiranja Turaka i stanovništvo i monaštvo biva prinuđeno da napušta ognjišta i svetinje. Sa sobom nosi i najveću dragocenost - mošti Lazareve. Nastavlja svetitelj da deli sudbinu svog naroda, preko Beograda do Sent Andreje u Ugarskoj posle nekoliko godina prenesen u fruškogorski manastir Vrdnik (Nova Ravanica). Tokom Drugog svetskog rata, godine 1942. zbog ustaških pustošenja pravoslavnih svetinja u Sremu, mošti bivaju prenesene u Sabornu crkvu u Beograd.

Godine 1954. Sveti arhijerejski sabor SPC doneo je odluku o prenošenju moštiju Sv. Kneza u Ravanicu. Ova odluka se sprovodi o šestotoj godišnjici Kosovske bitke, 1989. godine i to tako što su njegove mošti izlagane na putu kroz veliki broj srpskih gradova i manastira.

Tako je od Vidovdana 1988. do avgusta 1989. ćivot iz Beogradske Saborne crkve preko manastira Vrdnika, Ozrena, Tronoše i Ćelija, zatim Šapca, Valjeva i Kragujevca, pa manastira Žiča, Ljubostinja i Pavlica prenesen do Kosova. Na Gazimestanu, mestu kosovske bitke, održan je pomen a potom, posle boravka u manastiru Gračanica i svečanih vidovdanskih bogosluženja, ćivot sa Lazarevim moštima preko Niša, Kruševca i manastira Manasija, prenesen je u Ravanicu.

Zadužbine Nemanjića


Podizanje zadužbina bio je veoma raširen običaj među srpskim vladarima u srednjem veku. U Nemanjićkoj državi, počev od velikog župana Stefana Nemanje pa sve do poslednjeg, cara Uroša, a zatim u kraljevini Mrnjavčevića i u kneževini Lazara Hrebeljanovića, najzad, u despotovini Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, svaki se vladar starao da podigne bar jednu veliku crkvu ili manastir, a bilo ih je koji su mogli da podignu i po desetak hramova. U XII i XIII veku samo su vladari i njihovi najbliži rođaci bili u mogućnosti da izgrade sebi zadužbine. Manastiri se izdržavaju od imanja koja su im darovali ktitori. Misao darodavca, često zapisana u darovnim poveljama i navođena u natpisima, bila je iskupljenje grehova: svetitelj kome je hram posvećen postajao je ktitorov zastupnik pred Hristom na strašnom sudu.

Manastiri i crkve imali su i praktičnu namenu, i to ne samo onu uvek prisutnu da šire i učvršćuju veru u narodu. Po geografskom rasporedu, a bili su podizani na najvažnijim srednjevekovnim saobraćajnicama, može se zaključiti da su imali i političku ulogu. Neke crkve, su pored ovoga pomenutog, imale još jednu namenu – predstavljale su hramove u episkopskim sedištima, crkvenim upravnim centrima. Po toj ulozi proslavile su se Žiča i Peć, kao središta srpske arhiepiskopije, potom i patrijaršije. Najzad, mnogi su manastiri podizani da bi postali nadgrobne crkve svojih ktitora.


ĐURĐEVI STUPOVI 

slika

Zadužbina velikog župana Stefana Nemanje, podignuta 1170/71. godine. Nemanja je ovaj manastir posvetio svetom Georgiju, u znak zahvalnosti za izbavljenje iz tamnice. Nalazi se na vrhu jednog brda u Rasu, kod Novog Pazara. Kralj Dragutin ga je kasnije obnovio i sagradio kulu sa kapelom.STUDENICA 

slika

Studenica je najznačajnija zadužbina Stefana Nemanje. Nalazi se kod Ušća na Ibru i nedostižan je graditeljski uzor srednjevekovne Srbije. Manastir je izgrađen između 1183. i 1195. , a živopisan zaslugom Svetog Save 1208/09. godine. Kralj Radoslav je oko 1235. godine dogradio pripratu. Studenica je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice.HILANDAR 

slika

Na temeljima napuštene grčke crkve, na najlepšem delu Svete Gore, nalazi se manastir Hilandar. Podigli su ga 1198/99. godine Simeon Nemanja i Sveti Sava uz pomoć kralja Stefana Prvovenčanog. Hilandar je duhovni i kulturni svetionik srpskog naroda kroz vekove. Na slici je Pirg (Kula) Svetog Save iz 1200. godine.ŽIČA

slika

Zadužbina kralja Stefana Prvovenčanog i Svetog Save. Građena je između 1208. i 1215., a živopisana oko 1220. godine. Nalazi se na putu Kraljevo – Mataruška Banja. Manastir Žiča je bio prvo sedište srpske arhiepiskopije. Saborna crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem.MILEŠEVA 

slika


Zadužbina kralja Vladislava, nalazi se u blizini Prijepolja. Manastir je podignut pre 1228. godine i posećen Vaznesenju Gospodnjem. Živopisan je po želji Svetog Save. Mileševska freska „Beli Anđeo“ pokazuje svu lepotu srpskog srednjevekovnog slikarstva. U Mileševi je od 1237. do 1594. godine počivalo telo Svetog Save.PEĆKA PATRIJARŠIJA 

slika

Kompleks crkava, građen preko stotinu godina. Crkvu Svetih Apostola podigao je 1230. godine, po želji Svetog Save, arhiepiskop Arsenije. Crkvu Svetog Dimitrija pre 1324. godine gradi arhiepiskop Nikodim, a crkvu Bogorodice Odigitrije, mali hram Svetog Nikole i pripratu koja povezuje ove tri crkve, oko 1330. godine arhiepiskop Danilo II.SOPOĆANI

slika

Zadužbina kralja Uroša I, podignuta oko 1255. godine i posvećena Svetoj Trojici. U vreme cara Dušana oko 1340. dozidana je priprata sa zvonikom. Crkva je živopisana između 1263. i 1268. godine. Manastir se nalazi na izvoru Raške, kod Novog Pazara. Sopoćani su na listi svetske kulturne baštine.GRADAC

slika

Zadužbina kraljice Jelene Anžujske, žene kralja Uroša I, nalazi se zapadno od Brvenika na Ibru. Manastir je podignut oko 1270. godine, a živopisan oko 1275. godine. Kraljica je ovde osnovala prvu žensku školu. Gradac je posvećen Blagovestima.MORAČA

slika

Zadužbina kneza Stefana Nemanjića, Vukanovog sina. Nalazi se kod Kolašina, iznad reke Morače. Manastir je izgrađen 1252. godine i posvećen Uspenju Presvete Bogorodice. U Morači se nalazi „Sveti Ilija u pustinji“, jedna od najlepših fresaka XIII veka.ARILJE

slika

Zadužbina kralja Dragutina, podignuta pre 1295. godine i posvećena svetom Ahiliju Lariskom. Manastir je bio sedište moravičkih episkopa. Crkva je živopisana 1296. godine i u njoj se nalazi najveća galerija portreta Nemanjića XIII veka.PAPRAĆA

slika

Po predanju, Papraća je zadužbina kralja Dragutina i njegovih sinova Urošica i Vladislava II. Današnja crkva je podignuta na temeljima stare, početkom XVI veka. Nalazi se kod Zvornika, na izvoru reke Spreče. Manastir Papraća posvećen je Blagovestima.CRKVA U HILANDARU

slika

Današnja saborna crkva u Hilandaru, posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice, zadužbina je kralja Milutina. Podignuta je 1303. (ili 1293. godine), na temeljima crkve koju su sagradili Simeon Nemanja i Sveti Sava. Spoljnu pripratu oko 1380. godine dogradio je knez Lazar.CRKVA BOGORODICE LJEVIŠKE 

slika

Prizrensku katedralu posvećenu Bogorodici, kralj Milutin je sazidao 1306-1307. godine na ostacima crkve iz XIII veka. Arhitektonski veoma uspela građevina čije jezgro čini petokupolna crkva upisanog krsta. Crkva je upisana u listu svetske kulturne baštine.KRALJEVA CRKVA U STUDENICI 

slika

U neposrednoj blizini saborne crkve u Studenici, zadužbini Stefana Nemanje, nalazi se crkva posvećena svetom Joakimu i Ani. Podigao je 1313/14. godine kralj Milutin, pa je poznata i kao „Kraljeva crkva“. Po svom graditeljskom skladu i živopisu ubraja se u red najlepših hramova srednjeg veka.GRAČANICA

slika

Zadužbina kralja Milutina, podignuta 1315. godine, nalazi se u blizini Prištine. Gračanica je jedna od najočuvanijih i najlepših crkava srpske srednjevekovne arhitekture. Freske izuzetne umetničke vrednosti oslikane su 1321/22. godine. Spoljna priprata crkve dozidana je 1383. godine. Gračanica je posvećena Blagovestima.BANJSKA 

slika

Zadužbina i mauzolej kralja Milutina, izgrađen je 1312-1316. godine i posvećen Svetom Stefanu. Posle rušenja u tursko vreme, crkva je pretvorena u džamiju. Prvobitno je imala bogatu skulpturalnu dekoraciju. Freske nisu sačuvane.DEČANI

slika

Zadužbina kralja Stefana Dečanskog i njegovog sina cara Dušana, nalazi se ispod Prokletija u Metohiji. Manastir je građen od 1327. do 1335. , a živopisan od 1335. do 1350. godine. Visoki Dečani su jedna od najvećih i najraskošnijih srpskih crkava srednjeg veka. Crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem.GORIOČ

slika

Manastir Gorioč, metoh manastira Dečani, sa crkvom Svetog Nikole, konakom i zvonikom, nalazi se na Beloj Steni iznad gradića Istok. Po narodnom predanju, podigao ga je kralj Stefan Dečanski i posvetio Svetom Nikoli u znak zahvalnosti što mu je svetitelj „ogorele“ oči na tom mestu zalečio.SVETI ARHANGELI 

slika

U klisuri reke Bistrice, 3 km jugoistočno od Prizrena, nalazi se manastir sa crkvom posvećenom svetim arhanđelima - ktotorija i mauzolej najmoćnijeg srpskog srednjevekovnog vladara, kralja, a od 1346. godine cara Dušana.MATEJČA

slika

Visoko na Skopskoj Crnoj Gori, u blizini Kumanova, nalazi se manastir Matejča. Manastir je počeo da gradi car Dušan, a završili su ga njegova žena, carica Jelena i sin, car Uroš nakon 1355. godine. Crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice.KRKA

slika

U dalmatinskom zaleđu, između Knina i Šibenika, nalazi se manastir Krka, zadužbina Jelene Šubić, ćerke kralja Stefana Dečanskog i sestre cara Dušana. Krka je duhovni i kulturni centar pravoslavlja u Dalmaciji, koji se prvi put pominje 1350. godine. Crkva je posvećena svetom Arhangelu Mihailu.RAVANICA

slika

Zadužbina kneza Lazara, nalazi se u blizini Ćuprije. Građena je između 1375. i 1377., a živopis je završen oko 1387. godine. Podizanjem Ravanice počinje novi, moravski stil u arhitekturi i slikarstvu srednjevekovne Srbije. Crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem.LJUBOSTINJA

slika

Zadužbina knjeginje Milice, nalazi se kod mesta Trstenika. Crkvu je pred Kosovsku bitku, oko 1387/88. godine, u najlepšem duhu moravske škole, sazidao Rade Neimar. Između 1402. i 1405. godine monah Makarije je crkvu živopisao. Ljubostinja je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice.VELIKI METEORI

slika

Zadužbina svetog Atanasija i Joasafa Meteorita, poslednjeg Nemanjića, sina Simeona despota, a kasnije cara srpske države u Epiru i Tesaliji. Nalazi se na vrhu jedne od čudesnih stena u Tesaliji. Manastirska crkva, podignuta 1388. godine na temeljima stare, posvećena je Preobraženju Gospodnjem.

Manastir Ravanica
slika

slikaManastir Ravanica leži u podnožju Kučajskih planina. Opasan zidom sa sedam kula ovaj manastir je vekovima mesto hodočašća ali i simbol kulta svetog kneza Lazara. U njemu i oko njega su nastale pesme o boju na Kosovu, o Milošu Obiliću, Kosančić Ivanu, a najlepše o knezu Lazaru i kneginji Milici. Koliko knez Lazar znači Srbima govore i brojne pohvale ispevane njemu u čast, a najpoznatija Jefimijina „Pohvala knezu Lazaru“ izvezena je na crvenoj svili zlatnim koncem, a namenjena je za pokrov kivota svetog kneza Lazara.

Sam Manastir Ravanica je kroz burnu istoriju više puta rušen i pustošen 1398. god., 1427., zatim vrlo brzo i 1436. godine, pa 1459., ali i kasnije 1788. za vreme Kočine krajine. Ipak uspešno je obnavljan trudom monaha. Manastir je rodonačelnik tzv. Moravske škole. Životopis manastira je slabo očuvan ali prelepe freske govore o knezu i kneginji i o njihovim sinovima, o ratu sa Turcima, a najviše o Hristovim čudima. Najvažnija restauracija crkve urađena je u 18. veku. 

Na Vidovdan , u utorak , 15 juna ( po starom kalendaru ) , 1389 godine, pred veliki boj na Kosovu , slavni knez Lazar obrati se svojim vojnicima govoreći :....„Bolji nam je podvig smrti, negoli stidan i ropski život ... da uskoro podvig stvaralački primimo, da bismo poživeli večno na nebesima; imenujmo sebe vojnicima Hristovim, stradalnicima za veru, kako bismo se upisali u knjigu života“. I, tog dana izginuše srpski vojnici i među njima veliki knez Lazar. A prema legendi njegovo telo Gospod ne predade raspadljivosti, nego ga nagradi mnogim čudotvorstvima. Bajazit telo predade nekim monasima, te ga oni sahraniše u crkvi Svetog Vaznesenja u Prištini. 

Danas, 620 godina posle kosovskog boja, mošti svetog kneza Lazara počivaju u njegovoj zadužbini, koju je podigao 1381. godine, manastiru Ravanica. Mošti su usled velikih pustošenja nekoliko puta prenošene da bi se sačuvale. Monasi su telo kneza Lazara nosili u Sentandreju, pred najtežom najezdom Turaka, zatim u manastir Vrdnik, a za vreme drugog svetskog rata preneće ga u Sabornu crkvu u Beogradu, da bi nakon nekoliko decenija, 1989. godine, konačno bilo pohranjeno u Ravanici.

Manastir Ravanica je ženski manastir i o njemu brinu monahinje.

slika

Kivot kneza Lazara

Manastir ĆelijeZoom in (real dimensions: 800 x 532)slika

slika


Tačno vreme nastanka Manastira nije sasvim poznato. Prema istorijskim podacima Manastir potiče iz Srednjeg veka, a narodno predanje njegovo osnivanje vezuje za kralja Dragutina koji je od 1282. do 1316. godine upravljao ovim krajevima kao Sremski kralj.

U doba dugog i teškog turskog ropstva Manastir je često rušen i paljen, i opet obnavljan. Duhovnici Manastira bili su istaknuti narodni vođi i njihova aktivnost je smetala kako Turcima tako i svim kasnijim neprijateljima Pravoslavlja i Srpstva.

U XVIII veku Manastir igra značajnu ulogu u životu Valjevske nahije. U vreme Karađorđevog ustanka 1804. godine knez Aleksa Nenadović i vojvoda Ilija Birčanin (čiji se grob do danas nalazi u porti manastirske crkve) behu među prvima posečeni od dahija, a zajedno sa njima i arhimandrit Rafailo, poznatiji u narodu kao Hadži - Ruvim, koji postrada mučenički za veru Hristovu. Manastirski konaci su služili kao vojna bolnica sve do pada Karađorđeve Srbije.

U XIX veku u Ćelijama se osniva Osnovna škola, među prvima u Srbiji pod Milošem Obrenovićem. U ovoj školi je Sv. Vladika Nikolaj Velimirović „prvi bukvar učio“, i Ćelije celog života u srcu nosio kao „prvu ljubav“ prema Bogu i rodu.

Manastir Ćelije je 1837. godine pretvoren u parohijsku crkvu, što je ostao do 1928, kada su odlukom Svetog Arhijerejskog Sabora pretvoren u ženski manastir.

Zoom in (real dimensions: 500 x 669)slika

Ava Justin


Neiscrpna riznica Duha i Premudrosti, arhimandrit dr Justin Popović, bivši profesor Teološkog fakulteta, koji je 1946. godine uklonjen sa katedre od strane ateističkog režima.

Rođen na Blagovesti 1894. godine u Vranju, Ava Justin se preselio u rajska naselja na Blagovesti 1979. godine, zbog čega je na rođenju dobio ime Blagoje - celog života je blagovestio Evanđelje Hristovo životom, delom i rečju.
Njegovi asketski podvizi, molitve, ljubav evanđelska, samo su u potpunosti Bogu znani, a rodu pravoslavnom ostavio je obimno, čudesno i bogonadahnuto delo teološkog, filosofskog i bogoslužbenog karaktera u obimu od 33 toma, kao i 12 tomova „Žitija Svetih“, prvi put priređenih na srpskom jeziku.

Grob Svetog Oca Justina nalazi se na južnoj strani oltara. Po njegovoj želji grob nema drugog spomenika osima ovećeg kamenog krsta i cveća na humci.

slika

Grob ave Justina

Pohvala Sv. knezu Lazaru Jefimija


Monahinja Jefimija

jefimija 300x168 Monahinja JefimijaDespotica i monahinja Jefimija rođena je oko 1350. Godine dok se godina njene smrti ne može precizno utvrditi. Jasno je jedino da je skončala posle 1405. godine.
Jefimija odnosno Jelena (ime Jefimija stiče zamonašenjem) je bila je kći uglednog srpskog vlastelina ćesara Vojhine, uglednika na dvoru cara Dušana. Njen muž bio je despot Jovan Uglješa Mrnjavčević koji se nametnuo (zajedno sa bratom Vukašinom) za moćnog vladara u južnim oblastima srpskog carstva naspram tek stasalog cara Uroša i Dušanove udovice, carice Jelene, kasnije monahinje Jelisavete. Stolovali su u gradu Ser (grčki Sérres) koga je  Jovan Kantakuzin (vizantijski car i glavni protivnik cara Dušana) nazivao „velikim i divnim gradom“.
Jefimijina odnosno Jelenina sreća i blagostanje bejahu kratkoga veka. Najpre joj umire otac a potom i četvorogodišnji sin i na kraju nastupa i Uglješina smrt u bici kod Černomena 1371 godine. Izgubila je porodicu, imanja, prihode i državu.
Kako nalažu običaji srednjeg veka, primila je monaški zavet i od tada je poznata kao Jefimija. Našla je utočište u državi i na dvoru kneza Lazara, koji joj je pružio utočište. Ovde postaje svedok mnogih stradanja svog naroda uključujući i tragičnu bitku na Kosovu 1389. godine kada je, pored najvećeg dela vlastele, izginuo i njen zaštitnik, knez Lazar.
U ta zla doba ostaje na dvoru u Kruševcu zajedno sa caricom Milicom, vladarkom Srbije koja se takođe zamonašila i postala monahinja Jevgenija. Carica je veoma držala do Jefimijinog mišljenja naročito u odnosu i politici prema Turcima i suparničkoj vladarskoj porodici Branković.
Ubrzo dve monahinje odlaze u Ser pravo kod sultana Bajazita kako bi opravdale i od kleveta odbranile mladoga Stefana Lazarevića, Lazarevog i Miličinog sina koji bejahu zatočen na dvoru sultana Bajazita i optužen za neverstvo i planiranu izdaju, te kako bi izmolile da se mošti srpske svetiteljke svete Petke prenesu u Srbiju.
Vredno je spomenuti i spremnost i snagu ove ponizne žene koja je bila voljna da, sada kao uboga i sirota monahinja hoda gradom (Ser) u kome je nekada bila gospodarica, i da u onim istim, nekada njenim palatama moli za milost Bajazita i Turke, koji su joj uništili zemaljski život.Ljubostinja Monahinja Jefimija
Jefimijina mudrost i političnost blistavo je dokazana i činjenicom da je od Bajzita izmolila mošti svete Petke te da je on, štaviše, rado dopustio izmeštanje zemnih ostataka svetiteljke Paraskeve, tumačeći u tome samo verske motive. Međutim, Jefimija je u ovom činu imala i jedan drugi cilj. Naime, sveta Petka je, hrišćanska Demetra, zaštitnica zemlje, svih useva i plodova koje daje zemlja. Sebri (seljački sloj u srednjovekovnoj Srbiji)  koji usled zlog vremena i nedaća bežali sa zemlje, naglo su, zbog dolaska svetiteljkinih moštiju, prestali sa iseljavanjem. Čak su počeli i da se vraćaju. U ovom, naizgled potpuno verskom činu, uviđamo Jefmijin blistavi um i mudrost.
Jefimijinu mudrost i rečitost hvali i opisuje Konstantin Filozof rečima „va mnogih glagolanih i vešteh mudrejšija sušti
Svoju neostvarenu materinsku ljubav, Jefimija prenosi na mladog kneza a potom i despota Stefana kao i svoju mudrost i znanja koji je u jednoj od svojih povelja naziva „despoticom, gospođom i majkom“
U Jefimijinu sačuvanu zaoštavštinu spadaju tri zapisa koja važe za za jedne od najboljih bisera srpske srednjevekovne književnosti od kojih je najčuvenija  Pohvala knezu Lazaru, stihovi koje je izvezla na pokrovu poginulom vladaru.
Jefimija je umrla, kako već pomenusmo, negde posle 1405. Godine a sahranjena je u manastiru Ljubostinja gde se i dan danas nalaze njeni zemni ostaci.

Pohvala knezu Lazaru

U krasotama ovoga sveta vaspitao si se od mladosti svoje
o novi mučeniče kneže Lazare,
i krepka ruka Gospodnja među svom zemaljskom gospodom
krepkog i slavnog pokaza te.
Gospodstvovao si zemljom otačastva ti
i u svim dobrotama uzveselio si uručene ti hrišćane
i mužastvenim srcem i željom pobožnosti
izašao si na zmiju
i neprijatelja božanstvenih crkava,
rasudivši da je neistrpljivo za srce tvoje
da gleda hrišćane otačastva ti
ovladane Izmailćanima,
ne bi li kako ovo postigao:
da ostaviš propadljivu visotu zemaljskog gospodstva
i da se obagriš krvlju svojom
i sjediniš sa vojnicima nebeskoga cara.
I tako dve želje postigao jesi:
i ZMIJU ubio jesi
i mučenja venac primio jesi od Boga.
Sada ne predaj zaboravu voljena ti čeda
koja si sirota ostavio prelaskom TVOJIM,
jer otkako si ti u nebeskom veselju večnom,
mnoge skrbi i bolezni obuzeše voljena ti čeda
i u mnogim skrbima život provode,
pošto su ovladani Izmailćanima.
I svima nam je potrebna pomoć tvoja,
te se molimo moli se zajedničkom Vladiki
za voljena ti čeda
i za sve koji im s ljubavlju i verom služe.
Tugom su mnogom združena voljena ti čeda,
jer oni što jedoše hleb njihov podigoše na njih bunu veliku
i tvoja dobra u zaborav staviše,
o mučeniče.
No ako siNo ako si i prešao iz života ovoga,
skrbi i bolezni čeda svojih znaš
i kao mučenik slobodu imaš pred Gospodom,
prekloni kolena pred Vladikom koji te venčao,
moli da mnogoletni u dobru život
voljena ti čeda provode bogougodno,
moli da pravoslavna vera hrišćanska
neoskudno stoji u otačastvu ti,
moli pobeditelja Boga
da pobedu podari voljenim ti čedima,
knezu Stefanu i Vuku,
za nevidljive i vidljive neprijatelje,
jer ako pomoć primimo s Bogom,
tebi ćemo pohvalu i blagodarenje dati.
Saberi zbor svojih sabesednika, svetih mučenika,
i sa svima se pomoli proslavitelju ti Bogu,
izvesti Georgija,
pokreni Dimitrija,
ubedi Teodore,
uzmi Merkurija i Prokopija
i četrdeset sevastijskih mučenika ne ostavi,
u čijem mučeništvu vojuju čeda tvoja voljena,
knez Stefan i Vuk,
moli da im se poda od Boga pomoć,
dođi, dakle, U pomoć našu, ma gde da si.
Na moja mala prinošenja pogledaj
i u mnoga ih uračunaj,
jer tebi ne prinesoh pohvalu kako priliči,
već koliko je moguće malome mi razumu,
pa zato i male nagrade čekam.
No nisi tako ti, o mili moj gospodine i sveti mučeniče,
bio malodaran u propadljivom i malovečnom,
koliko više u neprolaznom i velikom,
što primio jesi od Boga,
jer telesno stranu mene u tuđini
ishranjivao jesi izobilno,
te sada te molim oboje:
da me ishraniš
i da utišaš buru ljutu duše i tela mojega.
Jefimija usrdno prinosi ovo tebi sveti.