четвртак, 11. август 2011.

Tajna sveštenstva


Sveti Duh pokreće vaseljenu celu,
U celosti njenoj i u svakom delu;
U zvezdama sjajnim i u zemnom prahu,
Kad se ne protivi Njegovome dahu.
Kanalima slabim sveta telesnoga
Duh se moćni kreće radi dejstva Svoga.
U tajni sveštenstva rukama se služi,
Rukama jednoga – da dar drugom pruži,
Da tim zasvedoči bratstvo vernih ljudi,
Da poslušnost bratsku i vernost probudi.
On je skriven tajnik, On tajna jedina,
I u tajni ovoj ka’ u drugim svima.
Blagodaću Svojom stvara Božjeg slugu,
Uzdiže čoveka angelskome krugu,
Za oltar ga Božji veže i venčava
I vernome sluzi venac obećava,
Čistotom ga krepi, snagom ga oblači
Da od drugih ljudi duhom bude jači,
Da milošću zrači, da radošću blista,
Da je uvek gotov umreti za Hrista,
Da bez straha hodi i da Boga nosi,
Da se svojom službom – ne sobom – ponosi,
I da moćan bude na delu i reči -
Jerihonska truba što o nebu ječi.
Za to, Care Duše, slava Ti i hvala
Što takovim činiš Ti čoveka mala,
I što voljno shodiš u našu nizinu -
Slava Tebi Duhu, i Ocu i Sinu! Amin.
Sveti Nikolaj ohridski i žički
Duhovna lira